Η εταιρεία COM ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1999 στην Αθήνα και από τον Οκτώβριο του 2021 δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία COM PROJECTS με έδρα στον Πειραιά.

Παρέχουμε γλωσσικές υπηρεσίες (μετάφραση, προσαρμογή κειμένου, διερμηνεία, υποτιτλισμός, απομαγνητοφώνηση και άλλες) για περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς και καλύπτουμε όλους τους τομείς εξειδίκευσης.