Παρέχουμε γλωσσικές υπηρεσίες (μετάφραση, προσαρμογή κειμένου, διερμηνεία, υποτιτλισμός, απομαγνητοφώνηση και άλλες) για περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς και καλύπτουμε όλους τους τομείς εξειδίκευσης.