Βιοεπιστήμες

Οι μεταφραστές μας ειδικεύονται στους τομείς της καρδιολογίας, της οφθαλμολογίας, της αναισθησιολογίας, της ηπατολογίας και γαστρεντερολογίας, της αιματολογίας, της πνευμονολογίας και  της ακτινολογίας.

Το ιατρικό και φαρμακευτικό περιεχόμενο που μεταφράζουμε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κλινικές δοκιμές, εκπαιδευτικό υλικό πωλητών, προωθητικό υλικό, ερωτηματολόγια ερευνών, ημερολόγια ασθενών, box inserts, κανόνες δεοντολογίας, κλινικές δοκιμές, συστήματα διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών, ιατρικές και φαρμακευτικές μελέτες/ανακοινώσεις.

Ένα μεγάλο μέρος των project που αναλαμβάνουμε αφορά σε πατέντες για καινοτόμα φάρμακα για μεγάλο εύρος νοσημάτων καθώς και στην υποκατηγορία της πρωτοποριακής χρήσης γονιδίων και της ειδικής επεξεργασίας DNA και mRNA προς χρήση σε φαρμακοτεχνικές μορφές.