Διερμηνεία

Παρέχουμε υπηρεσίες ταυτόχρονης, διαδοχικής και ψιθυριστής διερμηνείας στα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά και αραβικά.

Οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στη νομική διερμηνεία (για παράδειγμα σε δικαστήρια, γραφεία δικαστικών λειτουργών, στην αστυνομία, υπηρεσίες αλλοδαπών, συμβολαιογραφεία), στη διερμηνεία σε ιατρικά, φαρμακευτικά και άλλα επιστημονικά συνέδρια, καθώς και στην κοινοτική διερμηνεία (για παράδειγμα εφορίες, νοσοκομεία και δομές υγείας, εκπαιδευτικές αρχές, δημοτικές και περιφερειακές αρχές).

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνείας είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως, μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ή και τηλεφώνου.

Η ταυτόχρονη διερμηνεία προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, δηλαδή ειδικού θαλάμου (καμπίνας) και μεταφραστικού/μικροφωνικού/μεγαφωνικού συστήματος ώστε ο επαγγελματίας να έχει άμεση οπτική επαφή με τους ομιλητές και ταυτόχρονα να εργάζεται σε ηχομονωμένο περιβάλλον. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή τέτοιου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για συνέδρια (καμπίνες ταυτόχρονης διερμηνείας, ασύρματοι δέκτες ταυτόχρονης διερμηνείας, radiators, οθόνες, podium, κονσόλες ήχου) ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες σας, μεμονωμένα ή και στα πλαίσια των γενικότερων συνεδριακών υπηρεσιών συνεδρίων.