Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Διαθέτουμε ειδική ομάδα μετάφρασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν σε ανακαλύψεις, ιατρικές μεθόδους, καινοτόμα προϊόντα, λογισμικά, μηχανήματα, εφευρέσεις, τεχνικές μεθόδους και καινοτόμα φάρμακα (υποστηρίζονται οι συνδυασμοί γλώσσας από γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά προς ελληνικά). Ενδεικτικά, έχουμε ολοκληρώσει μεταφράσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για:

Ατμοποιητές, μηχανισμούς ηλεκτρικών κρεβατιών, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ηλεκτρικά κυκλώματα για πολλαπλές χρήσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές και λοιπούς μηχανισμούς και βιομηχανικές εφαρμογές

Καινοτόμες φαρμακευτικές ουσίες για μεγάλο εύρος νοσημάτων

Την υποκατηγορία της πρωτοποριακής χρήσης γονιδίων και της ειδικής επεξεργασίας DNA και mRNA προς χρήση σε φαρμακοτεχνικές μορφές