Οι πελάτες μας είναι:

 • Φαρμακευτικές εταιρείες (σύστημα διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών, ιατρικές και φαρμακευτικές μελέτες/ανακοινώσεις, εκπαιδευτικό υλικό πωλητών, ερωτηματολόγια ερευνών, box inserts κλπ)
 • Εισαγωγείς ιατρικών μηχανημάτων (προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήσης)
 • Ευρεσιτεχνίες φαρμακευτικών σκευασμάτων (νομικές εταιρείες)
 • Ιατρικά κέντρα διαφόρων ειδικοτήτων (διαφημιστικό υλικό για ιστοσελίδες σε ρωσικά, αραβικά, γαλλικά κλπ)
 • Εταιρείες τροφίμων και ποτών (διαφημιστικό υλικό, παρουσίαση εταιρειών)
 • Τεχνικές (κατασκευαστικές) εταιρείες (τεύχη δημοπράτησης, υποβολή προσφορών με τεχνικές προδιαγραφές, βιογραφικά σημειώματα συμμετεχόντων, περιγραφή έργων κλπ)
 • Διαφημιστικές εταιρείες (υλικό για ιστοσελίδες, διαφημιστικό υλικό)
 • Τράπεζες (οικονομικά κείμενα μακροοικονομίας, χρηματιστηριακά, ισολογισμοί, εκθέσεις ορκωτών λογιστών)
 • Πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα (ΗΠΑ, Ισπανία, Πορτογαλία, Βραζιλίας, Αργεντινής κλπ)
 • Υπουργεία (Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • ΟΤΑ (αναπτυξιακές εταιρείες, Περιφέρειες και Δήμοι)
 • Διεθνείς Οργανισμοί