Τεχνολογία

Ειδικευόμαστε στις  γλωσσικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εγχειρίδια οδηγιών χρήστη, τεχνικά φυλλάδια και τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε μήνα ολοκληρώνουμε πάνω από 50,000 λέξεις για εγχειρίδια χρήσης τηλεοράσεων, ψυγείων, κλιματιστικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φορητών ηλεκτρικών συσκευών, διαδικτυακών υπηρεσιών, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και άλλων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη υποδομή για την ανάληψη απαιτητικών και μεγάλης κλίμακας έργων κατασκευαστικής τεχνολογίας και τεχνολογίας εξοπλισμού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μελέτες και κείμενα που σχετίζονται με τη μηχανολογία, τις κατασκευές, τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τις μεταφορές, καθώς και την ενέργεια, την ύδρευση, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την παροχή και παραγωγή ενέργειας, και τις παροχές κοινής ωφέλειας. Αναλαμβάνουμε επίσης έργα μετάφρασης για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες για περιοχές ειδικής προστασίας και μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης.