Μετάφραση

Γλωσσική επιμέλεια

Διαχείριση ορολογίας

Τοπική προσαρμογή (localization)

Ανάπλαση κειμένου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP)

Επικυρώσεις

Υποτιτλισμός

Μεταγλώττιση

Απομαγνητοφώνηση

Διερμηνεία

Ενοικίαση συστήματος διερμηνείας και συνεδριακού εξοπλισμού