Μετάφραση

Μετάφραση

Γλωσσική επιμέλεια

Γλωσσική επιμέλεια

Διαχείριση ορολογίας

Διαχείριση ορολογίας

Τοπική προσαρμογή

Τοπική προσαρμογή (localization)

Ανάπλαση κειμένου

Ανάπλαση κειμένου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP)

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP)

Επικυρώσεις

Επικυρώσεις

Υποτιτλισμός

Υποτιτλισμός

Μεταγλώττιση

Μεταγλώττιση

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Διερμηνεία

Διερμηνεία

εξοπλισμος διερμηνείας

Ενοικίαση συστήματος διερμηνείας και συνεδριακού εξοπλισμού