Ιατρικη και φαρμακευτικη

ΝΟΜΙΚΗ

Αγορα και οικονομια

Τεχνολογια & πληροφορικη

Εμποριο και τουρισμος

Εκπαιδευση και επιμορφωση

Πολιτισμος

Μαρκετινγκ

Μηχανολογια & κατασκευες

Ηλεκτρονικες συσκευες & εξοπλισμος

Τηλεπικοινωνιες

Ενεργεια

Εθνικοι, ευρωπαϊκοι & διεθνεις οργανισμοι

Μετάφραση

Γλωσσική επιμέλεια

Διαχείριση ορολογίας

Τοπική προσαρμογή (localization)

Ανάπλαση κειμένου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP)

Επικυρώσεις

Διερμηνεία

Διερμηνεία

εξοπλισμος διερμηνείας

Ενοικίαση συστήματος διερμηνείας και συνεδριακού εξοπλισμού

Ιατρική και φαρμακευτική

Έχουμε ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό μεταφραστικών έργων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ιατρικής και της φαρμακευτικής. Ενδεικτικά, οι μεταφραστές μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στους τομείς της καρδιολογίας, της οφθαλμολογίας, της αναισθησιολογίας, της ηπατολογίας και γαστρεντερολογίας, της αιματολογίας, της πνευμονολογίας και  της ακτινολογίας.

Το ιατρικό και φαρμακευτικό περιεχόμενο που μεταφράζουμε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κλινικές δοκιμές, εκπαιδευτικό υλικό πωλητών, προωθητικό υλικό, ερωτηματολόγια ερευνών, ημερολόγια ασθενών, box inserts, κανόνες δεοντολογίας, κλινικές δοκιμές, συστήματα διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών, ιατρικές και φαρμακευτικές μελέτες/ανακοινώσεις.

Νομική

Μεταφράζουμε καθημερινά κείμενα νομικού περιεχομένου για ιδιώτες, δικηγορικά γραφεία, νομικά τμήματα εταιρειών και δημόσιους οργανισμούς. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη μετάφραση νομικών κειμένων, όπως συμβάσεις, συμβόλαια, εμπορικές συμφωνίες, ιδιωτικά συμφωνητικά, δικαστικές αποφάσεις, καταστατικά, δικόγραφα, αγωγές, εξώδικα, προσφυγές, εφέσεις, γνωμοδοτήσεις, νομοθετικές διατάξεις, και άλλα. Η διαχείριση των εγγράφων πραγματοποιείται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Οι μεταφραστές μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι και με τη νομική ορολογία που χρησιμοποιείται στην παρουσίαση των εφευρέσεων και των προδιαγραφών. Διαθέτοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και ακαδημαϊκά προσόντα, με αντίστοιχες σπουδές στη Χημεία, στη Χημική Βιομηχανία, στη Φαρμακευτική, στην Ιατρική, στη Βιολογία και στη Νομική, οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την ειδικών απαιτήσεων μετάφραση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που άπτονται των εξής κλάδων: Χημεία (Πετρέλαιοειδή – Λιπαντικά, Πολυμερή, Οικοδομικά υλικά), Μεταλλουργία, Βιολογία, Φαρμακευτική, Ιατρική, Καλλυντικά, Ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

-Τεχνικού περιεχομένου: ατμοποιητές, μηχανισμοί ηλεκτρικών κρεβατιών, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ηλεκτρικά κυκλώματα για πολλαπλές χρήσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές κ.λπ

-Φαρμακευτικού περιεχομένου: καινοτόμα φάρμακα για μεγάλο εύρος νοσημάτων βάσει μελετών και κλινικών δοκιμών. Μία μεγάλη υποκατηγορία αφορά σε πρωτοποριακή χρήση γονιδίων και ειδική επεξεργασία DNA και mRNA προς χρήση σε φαρμακοτεχνικές μορφές.

Αγορά και οικονομία

Συνεργαζόμαστε με τραπεζικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες, κρατικούς φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων και λογιστικά γραφεία για τη μετάφραση περιεχομένου ισολογισμών, ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων ορκωτών λογιστών, κειμένων μακροοικονομίας, εταιρικών πολιτικών και άλλων οικονομικών εγγράφων.

Τεχνολογία και πληροφορική

Αναλαμβάνουμε την τοπική προσαρμογή του λογισμικού σας και άλλων προϊόντων πληροφορικής όπως εφαρμογές για υπολογιστές και κινητά, λειτουργικά συστήματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Η ομάδα μας έχει εμπειρία στη μετάφραση και τοπική προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Πολιτισμός

Το δίκτυό μας περιλαμβάνει μεταφραστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη μετάφραση και προσαρμογή λογοτεχνικού περιεχομένου (θέατρο, παιδικό βιβλίο, λογοτεχνία, δοκίμια, ποίηση, τέχνες) καθώς και βιβλίων ανθρωπιστικών επιστημών, ιστορίας, αρχαιολογίας , κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η μετάφραση μουσειακού υλικού (συνοδευτικά κείμενα έκθεσης, ενημερωτικό υλικό, οδηγοί, κατάλογοι, ετικέτες).

Marketing

Αναλαμβάνουμε τη διαπολιτισμική προσαρμογή, την ανάπλαση κειμένου, την κειμενογράφηση και τον υποτιτλισμό διαφημιστικού υλικού, δελτίων τύπου, παρουσιάσεων προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. συσκευασίες, διαφημιστικά σποτ) καθώς και την τοπική προσαρμογή εταιρικών και εμπορικών σελίδων.

Μηχανολογία, κατασκευές, ενέργεια & περιβάλλον

Η Com Projects διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη υποδομή για την ανάληψη απαιτητικών και μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μελέτες και κείμενα που σχετίζονται με τη μηχανολογία, τις κατασκευές, τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τις μεταφορές, καθώς και την ενέργεια, την ύδρευση, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την παροχή και παραγωγή ενέργειας και τις παροχές κοινής ωφέλειας. Έξειδικεύομαστε επίσης και στη μετάφραση περιβαλλοντικών μελετών (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες για περιοχές ειδικής προστασίας, μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης κ.λπ).

Ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γλωσσικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εγχειρίδια οδηγιών χρήστη, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα περιβάλλοντα εργασίας. Κάθε μήνα ολοκληρώνουμε πάνω από 50,000 λέξεις για εγχειρίδια χρήσης τηλεοράσεων, ψυγείων, κλιματιστικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φορητών ηλεκτρικών συσκευών, διαδικτυακών υπηρεσιών, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και άλλων μηχανημάτων/ειδών εξοπλισμού.

Εθνικοί, ευρωπαϊκοί & διεθνείς οργανισμοί

Τα κείμενα αυτά (εκθέσεις, πολιτικές, νομικά έγγραφα, στρατηγικές, αναφορές, μελέτες) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων όπως για παράδειγμα το εμπόριο, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η γεωργία, η αλιεία, η μετανάστευση και άλλα.  Η Com Projects έχει διακεκριμένους οργανισμούς στο πελατολόγιό της και πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με αυστηρές διαδικασίες και κανόνες και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.